TANEC PRAHA DĚTEM je od roku 2009 prologem festivalu TANEC PRAHA. V posledních letech stále víc prolíná a začleňuje do celé délky samotného festivalu TANEC PRAHA. Součastí TPD jsou pohybové dílny na školách a v divadle PONEC, diskuse, prezentace výsledků celoroční výuky TPV v rámci projektů Tanec školám a Tanec dětem nebo závěrečná hodina Dětského studia divadla PONEC. Festival, jehož posláním je vytvoření prostoru pro uvádění inspirativních tanečních a pohybových představení pro děti a mládež a navazujících dílen s lektory a umělci, nabízí dětem, učitelům a rodičům prostor pro objevování možností tance a pohybu.

 

2017

Připravujeme pro vás 29. ročník festivalu TANEC PRAHA 2017, jehož součástí budou i akce určené dětem a mladému publiku (TANEC PRAHA DĚTEM 2017).

Informace budou aktualizovány.

2016

 

TANEC PRAHA DĚTEM 2016 

Letošní – devátý – ročník festivalu opět vnímá dětského diváka nejen jako pozorovatele, ale staví jej do role spolutvůrce představení. V průběhu posledních tří let uvedl festival vždy jedno nové představení, které interaktivním způsobem pracuje s dětmi. V roce 2013 to byl Karneval zvířat Báry Látalové a kol., v roce 2014 Svět z papíru Mirky Eliášové a loni dílna Stopy a otisky, za kterou stálo centrum pro choreografický rozvoj SE.S.TA, Lektorské oddělení NG v Praze a Bára Látalová. 

V letošním roce se festival rozhodl podpořit vznik interaktivního představení, které je v tanečním prostředí unikátní. Soustředí se totiž pro věkovou kategorii, která je výzvou i pro mnohé pedagogy, pro druhý stupeň ZŠ. 

Inspirací pro nové představení MOMO byla Mirce Eliášové známá kniha Michaela Endeho: Děvčátko Momo a ztracený čas. Do centra pozornosti se dostává abstraktní veličina čas, kterou tanečníci společně s dětmi zpřítomňují a zkoušejí si čas ukradnout, zpomalit, zastavit či vrátit. Společně s představením festival nabízí i dílny ve školách, které lze uskutečnit před představením jako první ochutnávku jazyka, se kterým se děti setkají v divadle, nebo po představení, kdy dílna slouží jako forma reflexe již viděného díla. Dílnu je možné uskutečnit i nezávisle na návštěvě představení, kdy slouží ke zpestření výuky a tvoří alternativu pro pohybovou práci s dětmi. Děti tak mají možnost setkat se s umělci mimo prostor divadla a propojit umění s běžným životem. 
Letošní festival TANEC PRAHA DĚTEM pokračuje ve spolupráci s městy v regionech ČR, kam přináší aktuální díla současného tanečního a pohybového umění, kterými tento rok budou Karneval zvířat v Českých Budějovicích, Mezi námi v Jihlavě a MOMO v Plzni. Také v těchto městech festival nabízí dílny k představením, realizované přímo ve třídách škol, podobně jako dílna k představení MOMO. 

Jako každý rok je součástí festivalu také veřejná debata, otevřená hodina Dětského studia divadla PONEC a dílny s umělci pro děti z programů Tanec školám a Tanec dětem.  

 

01/06
Mirka Eliášová: MOMO

Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Každý ale ví, že někdy může člověku připadat jediná hodina jako celá věčnost, a jindy prchne jako okamžik - podle toho, co v této hodině prožíváme.

Čas a jeho prožívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomnění, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné představení MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas, je určené pro všechny věkové kategorie se zvláštním zaměřením na žáky druhého stupně základních škol a nižších gymnázií (vhodné od 10 let).

23/05 – 23/06
Základní školy v Praze

Tanečně – pohybové dílny na motivy představení MOMO
Dílny na školách vedené choreografkou a umělci. Zabývají se tématem plynutí času a jeho rolí v našich životech. Prostřednictvím tanečně-pohybových her získává abstraktní veličina konkrétní kvality a vlastnosti. Mimo pohybového aparátu se rozvíjí představivost, abstraktní myšlení, možnosti vnímání a prožívání, či schopnost samostatné i skupinové práce.

Dílna poskytuje dětem možnost přirozeně přijít do kontaktu se současným tancem.

Trvá jednu vyučovací hodinu a realizuje se ve třídě, v tělocvičně, nebo jiné vyhovující učebně. Datum a čas závisí na společné domluvě. Více informací na lucia.rackova@tanecpraha.eu.