Toto je testovací zpráva

Informace:

Dan Canham založil Still House, aby mohl  realizovat své poetické vize formou tanečního divadla, filmu, výtvarných instalací. Soubor tvoří kreativci z oboru tance, divadla, hudby, filmu a výtvarných disciplín – jejich spoluprací vznikají inovativní multižánrové projekty, které se vždy opírají o reálnou zkušenost, příběh, praxi. Tím je tvorba Still House, jakkoli imaginativní, hluboce spjata s reálným lidským údělem. Je přesvědčivá a emocionálně působivá.