Toto je testovací zpráva

Guy Cools (BE)

Anotace:

Dramaturg jako externalizované tělo, svědek somatických procesů a partner v dialogu.

Na svém semináři bude vlámský dramaturg a univerzitní profesor Guy Cools debatovat o historii dramaturgie divadla a tance ve 20. století. Jaké jsou jejich společné kořeny, ale také jak se odlišují. Podrobněji se zaměří na specifika taneční dramaturgie jako somatické praxe skrze svědectví a dialog.

Seminář bude probíhat formou Q&A v angličtině (bez tlumočení).
Akce zdarma. Kapacita omezená. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Rozhovor s Guy Coolsem na Taneční zóně.

Do konce festivalu si v pokladně divadla PONEC můžete zakoupit publikace "In-Between Dance Cultures“ a „Imaginative Bodies“. Cena jedné knihy je 500 Kč. 

Dr. Guy Cools je taneční dramaturg, v současné době působí jako docent na výzkumném institutu Arts in Society v Tilburgu a jako hostující profesor na univerzitě v Gentu. Jako taneční kritik, kurátor a dramaturg spolupracoval s řadou výrazných osobností taneční scény, mezi něž patří Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lia Haraki (CY), Akram Khan (UK), Arno Schuitemaker (NL) nebo Stephanie Thiersch (DE). V poslední době mu vyšly dvě zásadní publikace - The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts (Etická rovina umění: nástup ekologického přístupu v živém umění; spolu s Pascal Gielen, 2014) a In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (Na rozmezí tanečních kultur: aspekt migrace v uměleckém vyjádření Sidi Larbi Cherkaouiho a Akrama Khana, 2015). V současné době žije ve Vídni.

 

partneři představení