Toto je testovací zpráva


Anotace:

Cílem workshopu je nabídnout pohled na vztah mezi tělem a jeho pohybem v prostoru, kontextualizace v rámci techniky, uvědomování si hmotnosti, osy, impulsů a plynutí. Tento pohled zaujímá tři body: „floor work“, vztah těla v prostoru s principy vědomého pohybu a experimentování s dynamickými vlastnostmi pohybu, čímž se na povrch dostává vnímání fyzické a scénické přípravy.

Díky využívání práce podvědomého pohybu se tanečníkovi rozšiřuje povědomí o struktuře kostí a svalů stejně jako o fungování kloubů – základní prvky vědomého pohybu. Výsledkem, v rámci řízeného pohybu, si student osvojí prostor kolem sebe, své tělo, poznává sám sebe a prozkoumává tanec.

 

partneři představení