Toto je testovací zpráva

Anotace:

Jozef Fruček a Linda Kapetanea, představitelé známého mezinárodního souboru Rootlessroot Comp., kladou v novém projektu současnou Evropu na vratký vor doprostřed bouře s otázkou: Pro co stojí žít, za co stojí zemřít? Ve velké scénické kompozici hledají odpověď na základní otázky nekompromisním tělesným způsobem, symbolicky a přitom fyzicky neústupně.

Evropské hodnoty – demokratickou vyspělost a humanismus už několik měsíců prověřují proudy uprchlíků na chatrných bárkách v Egejském a Středozemním moři. Tato situace zasáhla autory projektu Europium při zkoumání tématu „západní kultury, západního světa.“ Mýty, dějiny, vzdělanost, kultura – všechny ony hrdé pilíře hodnot evropské civilizace však rozechvěla nová realita, s níž je třeba se vyrovnat.  

Rootlessroot se za deset let své existence prosadila na světové scéně svou neodbytně experimentální, fyzicky radikální a emocionálně naléhavou tvorbou. Pro její díla je typický chaotický, syrový pohyb a hrdinská tematika; autoři v inscenacích často reflektují aktuální společensko-politické dění. Jádro souboru tvoří Slovák Jozef Fruček a řecká tanečnice a choreografka Linda Kapetanea, kteří ale spolupracují s umělci z celého světa, včetně Česka a Slovenska. Významnou součástí jejich práce je výzkum a pedagogická činnost. Kromě mnoha ocenění, získala loni Fručekova choreografie Collective Loss of Memory hlavní cenu České taneční platformy.

Po představení 2. 6. následuje diskuze s umělci. Moderuje Veronika Štefanová.

Představení se koná ve spolupráci s Jatka78.

Recenze:

"Esteticky sofistikované představení, ve kterém skvělí tanečníci a performeři dalece přesahují hranice tanečního žánru. Europium je kombinací dynamické choreografie, silného symbolistního vyjádření a obrazů, které evokují hořkost a úšklebek nad světem, jenž se řítí do záhuby. Aniž by padla jediná uštěpačná poznámka, v přímém přenosu se před námi odehrává únos a následné totální obnažení pravé tváře Evropy."
(Kiki Papadopoulou, www.joinradio.cz)

partneři představení