Toto je testovací zpráva

Anotace:

Ceviche je prvním setkáním improvizačního mága Davida Zambrana s VerTeDance a kapelou Zrní, která se souborem spolupracovala již na projektu Kolik váží vaše touha. Název odkazuje na tradiční latinsko-americký pokrm, v němž se míchají ryby s dalšími ingrediencemi. Podobný mix vytváří venezuelský choreograf s umělci na principu improvizace.

Cílem projektu je vrátit se k samé podstatě tance jako rituálu a společného prožívání, sdílení zážitků a zkušeností – s absolutní upřímností, kterou si člověk obvykle dovolí jen v kruhu nejbližších. Ceviche je o přítomném okamžiku, tady a teď, o nakažlivé radosti z pohybu, hudby i života.

Projekt vznikl v rámci rezidenčního programu Studia ALTA za podpory MHMP, MKČR a METROSTAV a.s.

partneři představení