Toto je testovací zpráva

Annotation:

Baví Vám zpěv a tanec a rádi byste se jimi aktivně zabývali?  

PONEC – divadlo pro tanec – je otevřen všem věkovým i sociálním skupinám tak, aby přiblížil současné taneční a pohybové umění co nejširší veřejnosti. Postupně si hledá cestu také k aktivním seniorům, kteří mají zájem o nové umělecké zážitky, a to nejen v roli diváka. Nesmírně pozitivní ohlasy na hlasově-pohybový workshop, který jsme nabídli v létě v rámci tzv. „warm-up“ programu před zahájením jubilejní 15. sezony PONCE, inspiroval Tanec Praha k jednání s nezikovkou Elpida, která se dlouhodobě zabývá aktivizací seniorů. Ukázalo se, že senioři mají jak zájem o rozvoj svých hlasových a pohybových schopností, tak i o českou tanečně pohybovou scénu obecně.

 

Workshop je otřevřen seniorům zdarma. 

partners