Děkujeme Vám upřímně za projevený zájem podpořit festival TANEC PRAHA. 

Váš laskavý finanční dar můžete zaslat na účet Tance Praha z.ú. 581032763/0300.
Ochotně Vám následně vystavíme potvrzení o daru, které lze uplatnit v daňovém přiznání k  daním z příjmů.

Pokud upřednostňujete darovací smlouvu, rádi ji s Vámi sepíšeme, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.

Napište nám na iva.baresova@tanecpraha.eu (Iva Barešová). 

Předprodej

Předprodej na hlavní program festivalu TANEC PRAHA 2017 v Praze je zahájen!

Online předprodej:
Vstupenky na festival TANEC PRAHA 2017 bude možné zakoupit nebo rezervovat na 
www.tanecpraha.cz u daného představení/akce 

programu nebo na www.goout.cz

Nákup na pokladně:

Vstupenky bude možné také koupit v některých místech konání představení. V pokladně divadla PONEC zakoupíte vstupenky na všechna představení v Praze.

Důležitá upozornění:
Rezervace je platná 5 dní, automaticky se ruší 2 dny před akcí. Rezervaci lze udělat max. 3 dny před akcí.  Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není akce zrušena ze strany pořadatele. Doporučujeme včasný příchod do divadla. Po začátku představení není dovolen vstup do hlediště. Držitelům ZTP a ZTP/P karty doporučujeme kontaktovat pokladnu/produkci divadla před příchodem, abychom vám zajistili komfortní dopravení až na vaše místo.

TANEC PRAHA V PRAZE 

PONEC – divadlo pro tanec
Husitská 899⁄24A, 130 00 Praha 3 
Pokladna: Po–Pá 17:00–20:00 a 1 hodinu před představením – o víkendech a ve sváteční dny, mimo dopolední představení.

Informace: 
Po–Pá 17:00–20:00 | +420 222 721 531 či +420 724 123 882 | ponec@tanecpraha.eu  | pokladna divadla PONEC

Pokladna přijímá platební karty (Diners Club International, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron) a poukázky společnosti SODEXO.

V pokladně divadla zakoupíte vstupenky na všechna představení festivalu TANEC PRAHA 2017. PONEC – divadlo pro tanec je bezbariérové divadlo.

Divadlo ARCHA
vchod z pasáže Paláce Archa, Na Poříčí 26, Praha 1 
Pokladna: Po-Pá 10:00–18:00 a vždy 2 hodiny před začátkem představení.
Informace: 
Po-Pá 10:00–18:00 | +420 221 716 333 | pokladna@divadloarcha.cz | pokladna divadla Archa

V pokladně divadla zakoupíte vstupenky pouze na představení konané v divadle Archa.
Divadlo ARCHA je bezbariérové divadlo. 

JATKA78
Pražská tržnice – Bubenské nábř. 306/13, Praha 7, haly 7, 8
Pokladna: vždy hodinu a půl před začátkem představení.
Pokladna: +420 773 217 127, Kancelář: +420 773 134 884 | info@jatka78.cz

V pokladně divadla zakoupíte vstupenky pouze na představení konaná na Jatkách78.

Jatka78 jsou bezbariérový prostor. 

FORUM KARLÍN
Pernerova 51, 186 00 Praha 8-Karlín 
Informace: Vstupenky lze koupit online či v divadle PONEC.
Po–Pá 17:00–20:00 | +420 222 721 531 či +420 724 123 882 | ponec@tanecpraha.eu  | pokladna divadla PONEC
V den konání akce (28. 5. 2017) lze vstupenky rovněž zakoupit ve Foru Karlín. 
Pokladna bude ve Foru Karlín otevřena od 18:00 hodin.

Forum Karlín je bezbariérový prostor.

Obecné slevy: 

Studentská sleva - na základě předložení platného studentského průkazu při vstupu na představení


Sleva pro seniory - pro diváky starší 65 let (ve stejné výši jako studentské vstupné)


Zdravotně postižení s průkazem - ZTP-P: vstupenka za 0 Kč, doprovod - 50% z ceny vstupenky / ZTP: studentská sleva

Speciální slevy a akce:

TP Akční týden

Nakupte vstupenky na představení hlavního programu festivalu v Praze včas a ušetříte 50 Kč na každé vstupence! POZOR ! Zvýhodnění platí pouze v prvním týdnu předprodeje od 14. 4. - 21. 4. 2017. Vstupenky lze zakoupit online nebo na pokladně divadla PONEC (od 18.4.). Buďte akční!

TP a 2x Sidi Larbi Cherkoui
Při zakoupení vstupenky na Událost sezony 28. 5. ve Foru Karlín v plné ceně získáte slevový kód, který vám umožní nákup vstupenky na představení 4. či 5. 6. v Jatkách78 se slevou 100 Kč. Stejná možnost slevy je i při opačném nákupu. Sleva platí i na studentskou verzi vstupného a neplatí na I., IV. a V. cenovou kategorii ve Foru Karlín. Při online nákupu bude slevový kód uveden na vašem eTicketu, při nákupu na pokladně divadla PONEC vám bude kód předán společně se vstupenkou.

 
TP Festival Pass - pro veřejnost

Máte zájem vidět co nejvíce představení v Praze? Pořiďte si Festival Pass a ušetřete 50 Kč na každé zakoupené vstupence!

Cena Festival Passu je 100 Kč a lze ho zakoupit pouze na pokladně divadla PONEC od 24. 4. 2017. 

Festival Pass umožňuje zakoupit vždy jednu vstupenku na jedno představení. 
Festival Pass mohou využívat také studenti, kteří zvýhodněné vstupné uplatní na studentskou cenu vstupenek.  Zvýhodněné vstupenky lze zakoupit také online / kategorie zákazníka „Festival Pass”.

Při vstupu do sálu předložte ke kontrole společně s vaší vstupenkou Festival Pass. V případě, že takto neučiníte, budete povinni doplatit na pokladně 50 Kč.

Festival Pass je nepřenosný a neplatí na I. cenovou kategorii ve Foru Karlín.

TP Festival Pass - pro účinkující

Držiteli Festival Passu je umožněn vstup na představení v Praze zdarma, a to vždy a pouze těsně před začátkem představení a do obsazení kapacity hlediště. V ostatních případech umožňuje držiteli nákup vstupenek s 50% slevou. Rezervujte si své místo včas!

Umožňuje získat vždy 1 vstupenku na představení konaná v Praze. Sleva 50% neplatí na I. cenovou kategorii ve Foru Karlín. Zvýhodněné vstupenky lze zakoupit také online / kategorie zákazníka „Festival Pass”. Pass lze vyžádat pouze na pokladně divadla PONEC od 18. 4. 2017.

Při vstupu do sálu předložte ke kontrole (př. společně s vaší vstupenkou) Festival Pass. V případě, že takto neučiníte, nebudete vpuštěni do sálu (př. budete povinni doplatit na pokladně 50% ceny vstupenky).

Festival Pass je nepřenosný.

DOSPĚLÍ ZDARMA / TANEC PRAHA DĚTEM

Rodiče a prarodiče, vezměte své děti a vnoučata na TANEC PRAHA DĚTEM (15/6, PONEC- divadlo pro tanec) a obdržíte vstupenku pro vás zdarma!

Výhodná rodinná vstupenka za 200 Kč platí pro 1 dospělého/seniora a 2 děti.  Za každou další osobu (dítě i dospělý) je cena vstupenky 80 Kč.

Soutěžíte rádi o volné vstupenky? Doporučujeme sledovat naše sociální sítě!

Akce Sleva PONEC 2017/2018: Po předložení zakoupené vstupenky na festival TANEC PRAHA 2017 na pokladně divadla PONEC získáte studentskou slevu na 1 vstupenku divadla v sezoně 2017/2018. Nevztahuje se na host. soubory, pronájmy, premiéry a festivaly ČTP´18 a TP´18.  

Předprodej na program festivalu v dalších 18 městech ČR a program doprovodný bude aktualizován. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě. 

Podmínky účasti na festivalu

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem Tancem Praha z.ú., Husitská 24a/899, 130 00 Praha 3, IČ: 44268211, smlouva o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky) zavazuje dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ ZÁKAZ:

- vnášení hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, dalších potenciálně nebezpečných předmětů, jako jsou např. nůžky, nářadí, deštníky (kromě skládacích) apod., dále předmětů ohrožujících bezpečnost: výbušné, trhavé, třaskavé a hořlavé látky včetně aerosolů ve spreji, laků, apod. (parfémy, deodoranty a obdobné produkty v baleních nad 100 ml), pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer, skla a skleněných předmětů, tlakových nádob, nadměrných zavazadel, nádob všech druhů (lahve včetně PET lahví, plechovky, hrnce apod.)

- vnášení vlastního pití, alkoholu, drog a ostatních toxických a omamných látek ve všech skupenstvích, vlastních potravin a nápojů (kromě potravin a nápojů nutných ze zdravotních důvodů),

- fotografování a pořizování audio a videozáznamu představení

- rozdávání či umisťování jakýchkoli propagačních a reklamních materiálů bez písemného povolení pořadatele

B) POŘADATEL FESTIVALU

- neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

- neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku)

a je oprávněn:

- při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017 a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z místa konání festivalu a nevpustit jej zpět

- dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezchybného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku

- evakuovat festivalovou scénu / divadlo v případě ohrožení zdraví účastníků či majetku (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu


C) ÚČASTNÍK FESTIVALU

- se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost

- odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí

- bere na vědomí, že v případě neprokázání platné vstupenky se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na akci / představení

- souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro propagační účely, bezplatně

a zavazuje se:

- nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob

- chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh představení

- dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy

- prokázat se při vstupu platnou vstupenkou (př. i Festival Passem)

 

Darovací smlouva

Děkujeme Vám upřímně za projevený zájem podpořit festival TANEC PRAHA. 

Váš laskavý finanční dar můžete zaslat na účet Tance Praha z.ú. 581032763/0300.
Ochotně Vám následně vystavíme potvrzení o daru, které lze uplatnit v daňovém přiznání k  daním z příjmů.

Pokud upřednostňujete darovací smlouvu, rádi ji s Vámi sepíšeme, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.

Napište nám na iva.baresova@tanecpraha.eu (Iva Barešová).